Kristina Jokubavičienė

Dailėtyrininkė, Prano Domšaičio galerijos Klaipėdoje vedėja, daug metų rengia įsimintinas meno parodas, tyrinėja uostamiesčio dailę straipsniuose apie Klaipėdos dailininkų kūrybą, …